zgfp.net
当前位置:首页 >> 85➗0.17➗5简便计算 >>

85➗0.17➗5简便计算

600➗15+600➗5用简便方法计算 600➗15+600➗5 =40+120 =160 直接计算

420➗5 =(400+20)➗5 =400➗5+20➗5 =80+4 =84

810➗18➗5 =810➗(18x5) =810➗90 =9

6.8÷0.17×1.6 =0.68÷0.17×16 =4×16 =64 7.08-0.8×1.25 =7.08-(4/5)×(5/4) =7.08-1 =6.08 65.8÷9.4+12.9 =7+12.9 =19.9

400➗(80➗26) =400➗80×26 =50×26 =1300 4020➗(804➗17) =4020➗804×17 =5×17 =85

=125➗(5x5) =125➗25 =5

17.5➗12.5✖️1.4 =175➗125✖️1.4 =25x7➗(25x5)x1.4 =7➗5x1.4 =1.2x1.4 =1.68

0.8x0.25x0.4x12.5 4.58➗2.5➗0.4 都简便计算过程具体 0.8x0.25x0.4x12.5 =(0.8*12.5)*(0.25*0.4) =10*0.1 =1 4.58➗2.5➗0.4 =4.58÷(2.5*0.4) =4.58÷1 =4.58

原式=63x10➗9➗5 =63➗9x(10➗5) =7x2 =14

72➗4.8 =72➗(6×0.8) =72➗6➗0.8 =12➗0.8 =15

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zgfp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com